Siste året har det fremkommet nyheter omkring sykdommen og forsking som bringer feltet videre. Oppsummert forsking viser nå gode effekter på forebygging av kriser, kortere kriser og mindre alvorlige kriser for de pasientene som bruker L-glutamin og omega 3 fettsyrer. Begge disse midlene stabiliserer de røde blodlegemene ved påvirkning på blant annet celleveggen. En annen ny medisin som er på trappene GBT440 har sitt i utgangspunkt i å stabilisere hemoglobinmolekylet slik at det det holder lenger på oksygenet. Det medfører mindre sikling da det ustabile frie oksygenfrie hemoglobinet ikke binder seg til andre hemoglobinmolekyler og ikke danner klumpning
De to første medisinene er allerede tilgjengelig på apoteket for sigdcelleanemipasientene.

Incentiv spirometri er fortsatt ikke å finne på norske sykehus, men denne inhalasjonsmetoden kan halvere antallet ACS ( acute chest syndrom) når en krise først har oppstått. Sigdcelleanemi pasienter burde be om dette når de er innlagt på sykehuset.

Det er verdt å nevne at kur mot sigdcelleanemi nå også er tilgjengelig for sigdcelleanemipasienter og at dette er en behandling som kan gjennomføres på rikshospitalet i Norge. Sigdcelleanemipasienten blir da kvitt sin sykdom for alltid. Utvelgelsen for denne behandlingen er imidlertid krevende, men bør tas opp med behandlende hematolog som en mulighet.

På tidlig forsøksstadiet er også CRIPSR teknikken hvor det nå innledes sikkerhetsstudier på kreftpasienter. Her er det mulig å fjerne deler av ett gen for å modifisere for eksempel sigdcelleanemi slik at den blir mindre alvorlig, dvs sørge for at det blir produsert mer HBF slik som Hydroxyurea stimulerer til.