Antibiotika og vaksiner er blant de viktigste årsaker til forlenget liv og bedret livskvalitet hos sigdcelleanemipasienter. En av de vanligste dødsårsaker er infeksjoner med bakterier som veldig raskt kan gi livstruende situasjoner. Det er derfor alltid riktig med sykehusinnleggelse når det foreligger feber over 38,5 grader. Ved innleggelse bør sykehuset sjekke blodet med såkalt blodkultur, procalcitonin, crp og differsiantelling. På den måten kan det bli valgt riktig antibiotika og det kan unngås at det utvikler seg resistens eller multiresistente bakterier. Om det foreligger blodforgiftning kan legene gi antibiotika raskt basert på den blodkulturen som er tatt.