Forskningsnytt:

Friske som blir utsatt for lavt oksygennivå normaliserer sine røde blodlegemer når oksygennivået blir normalisert. Det skjer også for sigdcelleanemipasienter hvor siklingsprosessen har begynt. Sigdceller kan gå tilbake til normal form og fleksibilitet ved normalisering av oksygennivået. Siklingsprosessen kan med andre ord reverseres. Imidlertid var denne reverseringen forskjellig innad i samme pasientgruppe. Det kan bety at selv med samme sykdommen, så vil de enkelte ha ulik evne til å hente seg inn ved behandling. Rask behandling vil være svært viktig ved ny krise og for enkelte avgjørende for å unngå acute chest syndrom.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27728824