Norsk
Sigdcelleanemi-Forening:

Flere studier og en avsluttet stor studie
underbygger behandlingseffekt av L-glutamin.
Et legemiddelfirma søker nå om godkjenning av FDA for generell
markedsføring av Nutristore til bruk for sigdcelleanemi pasienter. Preparatet er allerede i bruk til pasienter
med tarmsykdom. Det har tilnærmet ingen
sideeffekter gjennom bruk i 20 år.
L-gutamin er å få kjøpt i helsekosten som pulver og kan også bestilles
på apotek i 1 kg pakninger. Anbefalt
dose for voksne er 30 gram pr dag.

De gode nyhetene med dette preparatet er at
det også kan brukes av barn. Barn som
får dette midlet viser bedre vekst og normalisering av metabolisme. I Sum reduserer dette preparatet antallet
sigdcellekriser, reduserer antallet innleggelser på sykehus, halverer antallet
liggedøgn på sykehus, halverer antallet Acute Chest Syndrome når krisen først
har oppstått, behandler leggsår, gir bedret lungekretsløp og redusert energiforbruk
i løpet av dagen gjennom bedret metabolisme.

Hvordan: L-glutamin er en antioksidant i de
røde blodlegeme. I sigdceller er det et
stort underskudd av dette og en slik celle har bedret opptaksevne og bedret
evne innad til å nyttiggjøre seg tilført glutamin. Resultatet ved tilført glutamin er at
sigdceller lever lenger, fungerer bedre i energiomsetningen og ikke setter seg
fast i de små blodårene. Det gir
sigdcelleanemikeren økende utholdenhet og færre blodpropper. Men det vil kun gjelde for de som har
sigdcelleanemi! Antioxidanter gitt til
friske kan ha motsatt effekt.

Norsk Sigdcelleanemi-Forening venter på at
det Amerikanske FDA skal godkjenne bruken til sigdcelleanemipasienter. Vi vil i denne saken arbeid sterkt for at
norske pasienter skal få dette midlet på blå resept (refusjonsordning) så raskt
som mulig og at det blir gjort tilgjengelig for alle pasienter. Mye tyder på at livskvalitet og daglig
funksjon vil kunne bli betydelig bedre med denne behandlingen og er især viktig
for barn for vekst og trivsel.