Ny forskning:

CRISPR teknikken er det aller nyest e på
genteknologifronten og er blitt omtalt som den store “Gamechangeren”
i behandling av sykdom og lidelse hos mennesker og dyr. Teknikken er billig, enkel og lett omsettelig
i kroner og øre og kan utrette undere! Legemiddelfirmaer investerer for tiden
milliarder i utvikling og forskning. Se
artiklene under og ikke minst sjekk ut den lettfattelige videoen.

CRISPR har tatt av innen
sigdcelleanemiforskning og bare i september er det produsert 8 originalartikler
om CRISPR og Sigdcelleanemi. Det er nå
mulig å få stamceller til å produsere opptil 80% HBF (røde blodlegemer med fosterhemoglobin)
ved gen- modulering CRISPR/cas9 -IPS teknikk.

Ved
hjelp av et virus transporteres et protein inn i stamcellene. Der forhindrer proteinet at det lages
sigdcelle hemoglobin og i tillegg sørger for at det lages HBF. Stamcellene overføres så til benmargen med
en benmargstransplantasjon. Resultatet
er ett livsvarig resultat med høy produksjon av funksjonsdyktig hemoglobin og
lav produksjon av sigdcellehemoglobin.
Forsøkene er gjort i laboratoriet på mus, men det er planlagt forsøk på
pasienter allerede i 2017. I prinsippet
kan det med denne teknikken hentes ut stamceller fra pasienten og
“vaske” dem i en reagens og så føre dem tilbake til pasienten
“rengjort» for sigdcelleanemigenet samtidig som stamcellene har fått
skrudd på produksjon av friskt hemoglobin.
I prinsippet vil dette kurere sigdcelleanemi

Norge godkjente bruk og forskning på denne
teknikken nå i sommer 2016. Se den spennende videoen om CRIPSR teknikken og NRK
artikkelen om det som er fremtiden i all medisinsk behandling og som har
potensialet til å kurere mange genetiske sykdommer som cystisk fibrose,
Huntingtons Chorea og Hemofili. Kreft
hos en ung pasient har de allerede fått til og HIV har de også allerede delvis
kurert på forsøksdyr. Med denne
teknikken kan mennesker i vår generasjon kanskje bli den første som løser
aldringsgåten og passer 200 år i levetid: YouTube og NRK artikkel